Google Custom Search

Mózgowiec.pl - zagadki logiczne

2007-04-30 22:44:39

dodał Lew Tołstoj
Zespół kosiarzy ma za zadanie wykosić dwie łąki, z kórych jedna jest dwa razy większa od drugiej. Przez połowę pierwszego dnia kosiarze zajmowali się większą łąką, potem połowa z nich poszła kosić tę mniejszą. Ci którzy pozostali pod koniec dnia skończyli pracę na większej łące. Na drugi dzień okazało się, że mała łąka jest jeszcze nie skoszona, musiał ją skosić samotnie jeden kosiarz - zajęło mu to caluśki dzień.

Ilu kkosiarzy liczył cały zespół
zobacz też

Zatruty bigos >>

1646 oczekuje, 463 odrzucone, 394 zagadki zatwierdzone